fredag 20 juli 2012

Val av typsnitt

Alla böcker (förutom den här) innehåller ord. Dessa ord formas med hjälp av bokstäver, som i sin tur formas efter en mall som kallas typsnitt.
Valet föll istället på typsnittet Akkurat för både rubriker och brödtext. Faktarutorna är ännu inte typsatta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar